کسب رتبه برتر رویداد ملی طبری توسط پارک علم و فناوری البرز

کسب رتبه برتر رویداد ملی طبری توسط پارک علم و فناوری البرز

دکترمحمدباقر لیمویی دبیر همایش رویداد ملی شتاب گفت: تعداد ۱۳۵ طرح در این جشنواره شرکت کردند که ۷۵ طرح تأیید اولیه شد و ۱۵ طرحنهایی برای داوری به کمیته‌ها و پنل‌های مختلف ارسال شد.

وی افزود: طرح‌های منتخب در سه گروه صنعتی با حضور داوران موردبررسی قرار گرفت که در نهایت پنج طرح برگزیده در جشنواره توسط هیأتمنتخب داوران انتخاب شدند.

در این همایش شرکت ستاره آریا نوین آیلین از شرکتهای فناور و عضو پارک علم و فناوری البرز با طرح دستگاه کمپوست‌ساز در بین طرح‌های ارسالی به دبیرخانه رویداد ملی شتاب؛ به مرحله نهایی رسید و طرح این شرکت بعنوان یکی از پنج طرح حائز رتبه‌های برتر شناخته شد. شایان ذکر است ۵ طرح نهایی عبارتند از:

شرکت الگوریتم هوشمند زیتون با طرح هوشمندسازی صنعتی بویلرهای چگالشی.

شرکت زیست پویش سبزگستران کاسپین با طرح کود ارگانیک از زباله.

شرکت دانش بنیان ستاره آریا نوین آیلین

شرکت ابررایانه طبرستان با طرح نرم‌افزار تشخیص ارقام برنج.

شرکت سپنتا پلیمر شریف با طرح تصفیه‌ساز شیرابه زباله

گفتنی است فناوری‌های تقاضا محور طبری با هدف احصاء نیازمندی‌های فناوری و با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده است که طرح‌های مختلف از ۸ استان برای ۵۰ فناوری مورد نیاز صنایع واصل و فناوری‌های برتر به سرمایه گذاران و صنایع معرفی می‌شوند.